Shin Sugino
Director de fotografia at Sugino Studio
Toronto, Canadá